ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝืมือแรงงานปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝืมือแรงงานปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล/อุตสาหการ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝืมือแรงงานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝืมือแรงงานปฏิบัติการ (ด้านโยธา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันรายงานตัว
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านเครื่องกล/อุตสาหการ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านโยธา)
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังมหาวิทยาลัยรังสิต
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่เดินทางสู่มหาวิทยาลัยรังสิต
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งนักพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งนักพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านเครื่องกล/อุตสาหการ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านโยธา)
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฎิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฎิบัติการ